Biorezonancezlin.cz

Vstupní Terapie

Při vstupní terapii se Vás zeptáme na Vaše problémy a souvislosti, které by mohly zdravotní potíže
vyvolávat. Provedeme krátké odblokování stresu a napětí, aby došlo k Vašemu uvolnění. Následně
budeme testovat a vyhledávat, který systém, orgán či dráha jsou ve vašem těle energeticky oslabené
nebo zablokované, vše dle principů tradiční čínské medicíny (TČM). Budeme detailněji zkoumat
různé zátěže, které mohou negativně ovlivňovat Vaše zdraví. Zejména se jedná o různé viry, bakterie,
kvasinky, plísně, parazity, těžké kovy, chemické zátěže různými jedy včetně chemických léků,
degenerované buňky, poruchy vylučování, geopatogenní zóny či negativní vlivy prostředí včetně
elektrosmogu a radiační zátěže. Zjistíme také, jak jste na tom energeticky a nakolik vás zdravotní
potíže vedou k vyčerpání a únavě. Na základě naměřených parametrů Vámi vysílané energie potom
zvolíme optimální harmonizaci Vašeho těla.

Následná Terapie

Na základě vstupní terapie budeme v dalších jednotlivých sezeních pracovat na odstranění blokád,
detoxikaci orgánů, zejména těch, které vylučují škodlivé látky z těla (ledviny, játra, střeva),
a komplexní harmonizaci organizmu. Následně budeme aplikovat terapie pro eliminaci specifických
zatížení Vašeho organizmu. Po terapii můžete cítit úlevu, ale může se Vám i krátkodobě přitížit,
pokud je vaše tělo značně zatíženo z minulosti (jde o projev detoxikačního procesu). V případě
chronických a dlouhodobých potíží je terapii potřeba opakovat vícekrát.
Po terapii je vhodné pít dostatečné množství čisté vody a dbát doporučení lékaře k optimalizaci
stravy, pohybových a režimových aktivit.

Biorezonance Zlín Terapie